เบอร์โทรศัพท์ 086-335-0759, 089-528-3935 อีเมล์ info@monetatrading.com

คลิปสาธิตการทำงานของเครื่องจักรปักเสื้อโปโลพร้อมกัน 20 หัว

  
  
 

คลิปสาธิตความละเอียดในการปักโลโก้

  
ตัวอย่างผลงานที่ปักเสร็จเรียบร้อยแล้ว
 
ตัวอย่างภาพภ่ายโรงงาน

ภาพถ่ายโรงงาน

ตัวอย่างภาพภ่ายโรงงาน   ตัวอย่างภาพภ่ายโรงงาน
ตัวอย่างภาพภ่ายโรงงาน   ตัวอย่างภาพภ่ายโรงงาน
ตัวอย่างภาพภ่ายโรงงาน
ขึ้นบน ↑